Centar za autizam Zagreb

Obrazovni materijali


 

 

 

 

EDUKATIVNI SADRŽAJI

RADNI MATERIJALI

Jezik i komunikacija

Vizualni rasporedi

Socijalne priče

Vježbe grafomotorike 

 Upute za roditelje:

NOŠENJE S NEPOŽELJNIM
OBLICIMA PONAŠANJA

 

Boje i oblici

Slova

 Brojevi

Ja i moja okolina

                            Kreativnost

                                Emocije

                              Emocije

                   Senzorna integracija

                   Senzorna integracija

Tjelesna i zdravstvena kultura

Kineziterapija

Likovna kultura

Glazbene stimulacije

Kalendar šk.god.2023/24

Tražilica