Upravna i stručna tijela

Upravna i stručna tijela Centra za autizam

 

Upravno vijeće Centra za autizam:

  • Ljiljana Umićević-predsjednica Upravnog vijeća
  • Irena Filipović
  • Ivica Dokleja
  • Sandra Rožman
  • Edita Ružić
  • Ana Validžić Požgaj
  • Anka Kekez Koštro

 

Ravnatelj Centra za autizam:
Žarka Klopotan, dipl.defektolog - nastavnik raz. nastave

Stručna tijela Centra:

  • Učiteljsko vijeće
  • Učiteljsko i Razredno vijeće programa autizma
  • Učiteljsko i Razredno vijeće programa intelektualnih teškoća

 

 

Obavijesti i zapisnici Upravnog vijeća za 2023./2024. godinu

 

Poziv na 31. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 31. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 32. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 32. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 33. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 33. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 34. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 34. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 35. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 35. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 36. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 36. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 37. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 37. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 38. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 38. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 39. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 39. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 40. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 40. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 41. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 41. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 42. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 43. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 44. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na sjednicu Zbora radnika

Poziv na sjednicu Učiteljskog vijeća

Poziv na sjednicu Vijeća roditelja

 

 

 

 

Obavijesti i zapisnici Upravnog vijeća za 2022./2023. godinu

 

Poziv na 17. sjednicu Upravnog vijeća 

Zaključci s 17. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 18. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 18. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 19. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 19. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 20. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 20. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 21. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 21. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 22. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 22. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 23. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 23. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 24. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 24. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 25. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 25. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 26. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 26. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 27. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 27. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 28. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 28. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 29. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 29. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 30. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 30. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

 

 

Obavijesti i zapisnici Upravnog vijeća za 2021./2022. godinu

Zaključci s konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 2. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 3. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 7. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 8. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 9. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 9. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 10. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 11. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 12. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 13. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 14. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 14. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 15. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 15. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 16. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 16. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

 

 

 

Obavijesti i zapisnici Upravnog vijeća za 2020./2021. godinu

Poziv na 45. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 45. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 46. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 46. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 47. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 47. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 48. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 48. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 49. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 49. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 50. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 50. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 51. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 51. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 52. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 52. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 53. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 53. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 54. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 54. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 55. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 55. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 56. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća

 

Obavijesti i zapisnici Upravnog vijeća za 2019./2020. godinu

Zapisnik 29. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 30. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 30. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 31. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 31. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 32. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 32. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 33. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 33. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 34. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 34. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 35. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 35. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 36. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 36. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 37. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 37. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam


Poziv na 38. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 38. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 39. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 39. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 40. sjednicu Upravnog vijeća

Obavijest o natječaju za izbor ravnatelja/ice

Odluka o imenovanju ravnateljice

Zapisnik 40. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 41. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 41. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 42. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 42. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 43. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 43. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 44. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 44. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

 

 

 

 

Obavijesti i zapisnici Upravnog vijeća za 2018./2019. godinu

Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 6. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 9. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 14. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 15. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 15. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 16. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 16. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 17. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 17. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 18. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 18. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 19. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 19. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 20. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 20. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 21. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 21. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 22. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 22. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 23. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 23. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 24. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 24. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 25. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 25. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 26. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 26. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 27. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 27. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 28. sjednicu Upravnog vijeća

Zapisnik 28. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Poziv na 29. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća

Zaključci s 9. sjednice Upravnog vijeća Centra za autizam

Kalendar šk.god.2023/24

Tražilica