Predškolski program

Adresa:       Katićev prilaz 1a (u objektu DV Utrina)
Telefon:      01/6600 632
Voditeljica: dr. sc. Dragana Mamić
e-mail:       draganamamic1@gmail.com

OBLICI OBUHVATA

  • POSEBNI PROGRAM - rad u malim grupama (3-4 djece), individualan terapeutski rad
  • DJELOMIČNA INTEGRACIJA - prilagođen redovni program vrtića + rehabilitacijski postupci u posebnoj ustanovi
  • POTPUNA INTEGRACIJA


USLUGE KOJE DAJE CENTAR:

  • posebni program i rehabilitacijski postupci te praćenje djelomične integracije
  • pružanje stručne podrške redovnim predškolskim ustanovama
  • pedagoška opservacija i procjena te izrada preporuka za individualni program u vrtiću
  • savjetodavni rad defektologa i socijalnog radnika

 

 

Ovdje možete preuzeti potrebne dokumente za upis Vašeg djeteta u predškolski program Centra za autizam:

 

Upitnik za roditelje

Upute za inicijalni razgovor

Zahtjev za upis

Zahtjev za produljenje obuhvata

Zahtjev za ispis

 

 

Kalendar šk.god.2023/24

Tražilica