POZIV NA KONFERENCIJU EUROPSKOG PROJEKTA „GA-TE“

 

GOOD APPLICATIONS FOR EDUCATION

„Dobre aplikacije za obrazovanje“

 

Konferencija će se održati 5. lipnja 2023. od 17.00 do 19.00 sati preko ZOOM aplikacije.

 

Dragi učitelji, stručni suradnici, roditelji,

Pozivamo vas da nam se priključite na konferenciji na kojoj ćemo prikazati nastavne materijale nastale u sklopu europskog projekta „Dobre aplikacije za obrazovanje“. Upoznat ćemo vas s ciljevima projekta, osobitostima učenja djece  s poremećajem iz spektra autizma te predstaviti rezultate projekta: nastavne materijale iz hrvatskog jezika, matematike i prirode i društva.

Cilj projekta jest izrada nastavnih materijala iz navedenih predmeta kako bismo unaprijedili poučavanje učenika s autizmom i intelektualnim teškoćama u redovnim školama i školama s posebnim uvjetima.

Priključite se konferenciji i sami zaključite mogu li vam materijali biti korisni.

Detaljan program konferencije uskoro će biti objavljen na web stranici Centra za autizam:

https://www.centarzaautizam.hr/

 

Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti/registrirati na poveznici:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpcOupqTMpEtGdTRiYuYO-zB_H7WJW4fO_

Treći međunarodni sastanak projekta "Dobre aplikacije za obrazovanje"

                                 

 

GOOD APPLICATIONS FOR EDUCATION

GA – TE

U Zagrebu je 15. i 16. svibnja 2023. održan Treći međunarodni sastanak europskog projekta Dobre aplikacije za obrazovanje GA – TE. Na sastanku su bili predstavnici projektnih timova iz triju partnerskih ustanova: OŠ Anton Skala iz Beograda, OŠ Antona Janše iz Radovljice i Centra za autizam iz Zagreba.

Prvog radnog dana koordinatorica Snežana Babović Dimitrijević projekta iznijela je pregled dosadašnjih aktivnosti. Također, definirani su zadaci do kraja projekta. Programeri koji rade na aplikaciji uključili su se putem ZOOM-a kako bismo zajednički razmotrili funkcioniranje aplikacije i dogovorili načine njenog poboljšanja. Predstavnik projektnog tima iz Slovenije Gregor Skumavc podnio je izvješće o evaluaciji projekta. Između ostaloga, prikazan je i prijedlog evaluacije nastavnih materijala za printanje. Svaki evaluacijski upitnik potrebno je prilagoditi jezicima partnera.

Prikazan je i prijedlog evaluacije za mobilnu aplikaciju. Pripremaju se i evaluacijski upitnici za edukacije o upotrebi nastavnih materijala nastalih u projektu koje će svaki projektni tim održavati u svojoj zemlji za učitelje i stručne suradnike. Ravnateljica Centra za autizam Žarka Klopotan podnijela je izvješće o diseminaciji ovog projekta tijekom drugog dana sastanka. Korišteni su različiti načini diseminacije, od sudjelovanja na seminarima i stručnim skupovima do izrade platforme za edukaciju i diseminaciju (što su učinili kolege iz Radovljice). Kako je službeni završetak projekta 14. srpnja 2023. neophodno je da svi partneri počnu s edukacijom za učitelje i stručne suradnike u lipnju. Ravnateljica OŠ Anton Skala iznijela je financijsko izvješće o projektu.

Sudionici sastanka obišli su predškolski program Centra za autizam i upoznali se s didaktičko-metodičkim postupcima u radu s djecom rane dobi.

Evaluacijski upitnici pokazali su da su sudionici sastanka izuzetno zadovoljni organizacijom sastanka u Centru za autizam i rezultatima zajedničkog rada.

 2021-1-RS01-KA220-SCH-000034462

Opširnije:Treći međunarodni sastanak projekta "Dobre aplikacije za obrazovanje" 

Drugi međunarodni sastanak projektnih timova europskog projekta

 

Dobre aplikacije za obrazovanje GA –TE

Projektni timovi OŠ Antona Skale iz Beograda, OŠ Antona Janše iz Radovljice i Centra za autizam iz Zagreba koji su partneri na europskom projektu Dobre aplikacije za obrazovanje  GA – TE održali su 23. i 24. kolovoza 2022. drugi po redu međunarodni sastanak u Sloveniji, u prostorijama OŠ Antona Janše u Radovljici.

Uvod u sastanak bio je osvrt na protekle projektne aktivnosti. Svi nastavni materijali iz matematike, prirode i društva i materinjeg jezika izrađeni su i spremni za stavljanje u digitalni oblik. Video vezom su se na sastanak uključili i programeri koji rade na aplikaciji i pripremaju platformu za digitalizaciju nastavnih materijala. Programeri su pokazali naslovnu stranicu aplikacije koja uključuje mjesto za registraciju korisnika, način podjele područja i tema. Objasnili su i koje naloge za korištenje u aplikaciji pripremaju. Na sastanku je dogovoren  i konačan izgled loga za aplikaciju. Vezano za napravljene nastavne materijale predloženo je da se svi oni još jednom pažljivo pregledaju.

Na sastanku je u ime partnera iz Slovenije Gregor Skumavc predstavio opći plan evaluacije projekta. Važno je da se evaluira svaka etapa projekta. Veoma je važna i evaluacija nastavnog materijala koju će obavljati učitelji i roditelji. Dakako, pratit ćemo i učenike, kako oni koriste obrazovne materijale i koje rezultate postižu. U svrhu evaluacije izrađena je ljestvica za ocjenjivanje obrazovnih materijala.

Ravnateljica Centra za autizam Žarka Klopotan predstavila je opći plan diseminacije – širenja projektnih rezultata. Iznijela je vremenski okvir u kojem će se odvijati aktivnosti i koji će se sve kanali koristiti kako bi se zainteresiranima omogućilo da dobiju potrebne informacije o rezultatima projekta. U sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, konferencijama, da bi se učiteljima i stručnim suradnicima i svima zainteresiranima predstavili i dali na korištenje i nastavni materijali i aplikacija, bit će i dalje uključeni svi partneri sa svim raspoloživim alatima.

Na sastanku su ostvareni svi planirani ciljevi i aktivnosti. Uz radni dio, sastanak je sadržavao i upoznavanje prirodnih ljepota Bleda, Bohinja i zanimljivosti Radovljice. Ozračje je bilo vrlo ugodno, poticajno i motivirajuće zahvaljujući trudu naših domaćina iz OŠ Antona Janše. Projektni tim iz Centra za autizam pripremit će Treći međunarodni sastanak koji će se održati u svibnju 2023. u Zagrebu.

2021-1-RS01-KA220-SCH-000034462

Opširnije:Drugi međunarodni sastanak projektnih timova europskog projekta 

Projekt Good applications to education (GATE) - Dobre aplikacije za obrazovanje

 

U vrijeme eksponencijalnog rasta moderne tehnologije primijećen je nedostatak primjerenih nastavnih materijala prilagođenih djetetu, posebno djetetu s teškoćama u razvoju, učitelju ali i sadržajima nacionalnog kurikuluma.

Tako se rodila ideja za novi projekt!

Projekt Good applications to education (GATE) - Dobre aplikacije za obrazovanje, odobren je od strane Erasmus + Nacionalne agencije, a u njemu sudjeluju i surađuju četiri partnera iz tri susjedne zemlje. To su: OŠ „Anton Skala” (u ulozi koordinatora projekta) i Zavod za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja (Srbija), OŠ „Antona Janše” (Slovenija) i Centar za autizam (Hrvatska).

Glavna ideja vodilja projekta je izrada besplatne i jednostavne baze materijala i aplikacija koji prate nastavni plan i program, a namijenjena je učenicima koji se školuju po individualiziranom odgojno-obrazovnom programu, u našim redovnim školama po individualiziranom pristupu i  prilagođenom programu. Poseban naglasak stavljen je na učenike sa intelektualnim teškoćama i poremećajima iz spektra autizma, ali i drugim teškoćama u razvoju, u nižim razredima osnovne škole (od 1. do 4. razreda). Područja koja će materijal pokrivati su: materinji jezik (hrvatski, srpski, slovenski), matematika te priroda i društvo.

Centar za autizam je zadužen za izradu prilagođenog nastavnog materijala iz područja matematike. Isti će biti u skladu sa nacionalnim kurikulumom svake zemlje partnera te bi time odgovorili na višestruke potrebe učitelja ali i učenika. Izrađene materijale koristili bi učitelji u redovnom sustavu obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju kako bi još kvalitetnije izvodili nastavu primjerenu svim učenicima u razredu ali i učitelji u posebnim oblicima školovanja.

Prvi korak ka ispunjavanju ciljeva je u trenutku pisanja teksta već ispunjen; Centar i ostale škole partneri su inicijalnom anketom prema redovnim školama istražili u kojim je područjima učenicima i nastavnicima potrebno najviše podrške u vidu materijala. Daljnji koraci uključuju izradu nastavnih materijala za učenike i njihovo unošenje u aplikaciju, edukaciju učitelja kako koristiti, izrađivati i primjenjivati materijale iz aplikacije u nastavi te učinkovita diseminacija projekta. Korištenjem aplikacije postići će se osuvremenjivanje nastave i podizanje inkluzivne nastave na višu razinu.

2021-1-RS01-KA220-SCH-000034462

 

 

 

Kalendar šk.god.2023/24

Tražilica