NOVI ERASMUS+ PROJEKT U CENTRU ZA AUTIZAM

Poučavanje vještinama spremnosti za školu korištenjem metoda bihevioralne analize (Teaching School Readiness Through an ABA-based Preschool Programme (Ready4School)

Ready4School je dvogodišnji međunarodni ERASMUS+ projekt financiran od strane Europske unije, čiji je koordinator Sveučilište Masaryk (Češka). Partneri u projektu su Centar za autizam, Vimodo ITD (Cipar), Innovation Hive (Grčka), Odessa Regional Academy of In-Service Education (Ukrajina) i Association for improving quality of life of people with autism spectrum disorders "Blue Firefly" (Makedonija).

Partneri u projektu Ready4School udružili su se s ciljem poboljšanja kvalitete posebnih i redovnih predškolskih programa za djecu s dijagnozom poremećaja iz spektra autizma i olakšavanja tranzicije iz programa predškole u prvi razred        osnovne škole. Glavne projektne aktivnosti obuhvaćaju kreiranje, testiranje i objavu inovativnog edukativnog paketa procjene i programa rada (temeljenih na bihevioralnoj analizi) za odgajatelje u redovnim i posebnim predškolskim ustanovama u čije su skupine uključena djeca s PSA, te edukaciju i osposobljavanje odgajatelja za kvalitetno i učinkovito korištenje kreiranih materijala tijekom poučavanja učenika s PSA onim vještinama koje su im potrebne za uspješan prijelaz iz predškolskog u osnovnoškolski program. Projektne aktivnosti tijekom kojih ćemo nastojati realizirati ciljeve su: izrada liste procjene spremnosti djeteta za školu (usmjerene na ne- akademske vještine), izrada kurikuluma za odgajatelje, izrada detaljnih planova poučavanja koji će pratiti kurikulum te liste praćenja napretka.

Prvi transnacionalni sastanak projektnih partnera održan je 9. i 10. studenog 2023. godine u Češkoj (Brno) na kojem su dogovoreni prvi koraci realizacije projekta.

Između ostalog, dogovorena je provedba procjene potreba kako bi se otkrile prepreke s kojima se suočavaju odgajatelji pri radu s djecom s dijagnozom poremećaja iz spektra autizma u 6 partnerskih zemalja. Procjena potreba uključivala je pregled postojeće literature i provedbu detaljnih intervjua s ravnateljima predškolskih ustanova, odgajateljima i drugim stručnjacima. Procjena potreba provedena je tijekom prosinca 2023. godine. U svih šest zemalja utvrđene su brojne prepreke pri prijelazu djece s dijagnozom poremećaja iz spektra autizma u osnovnu školu. Spomenute prepreke uključuju nedostatnu procjenu jakih strana djece, nedovoljnu pripremu djece za prijelaz u osnovnu školu, fizičke izazove unutar školskih okruženja (kao što su buka i gužva), potrebu za prilagodbama kurikuluma i nedostatak specijalizirane edukacije za odgajatelje. Svaka od otkrivenih prepreka otežava uključivanje djece s dijagnozom PSA u odgovarajuću, najmanje restriktivnu odgojno-obrazovnu sredinu. Stoga se nadamo da ćemo rezultatima ovog projekta uspjeti pozitivno utjecati na smanjivanje postojećih prepreka.

U tijeku je izrada web stranice, a daljnje informacije o projektu možete pronaći na Facebook

stranici projekta:  Ready4school  https://www.facebook.com/share/vxn3FiknChPxSmU6/

Kalendar šk.god.2023/24

Tražilica